2024.07.15 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Movinnov - Ingatlanárverési Hirdetménye

A Movinnov Kft. az alábbi ingatlant bocsájtja árverésre 2024. július 17 -én:
 

1.                

1.1. Az értékesítéssel érintett ingatlan adatai:

 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér 8., fsz. 7.

Hrsz.:  Mosonmagyaróvár 3416/A/7

Méret: 35 m2   

Megnevezés:  lakás

Tulajdonos:    Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad szerint

 

Bejegyzés: - nincs, az ingatlan tehermentes

  

1.2.  Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, jellemzői:

 

Az értékelt ingatlan Mosonmagyaróvár belterületén, a mosoni városrész központi részéhez közel, egy többlakásos társasházban található. Környezetében társas lakóházak találhatók. Az ingatlan a telek végében, kavicsozott úton közelíthető meg. Az ingatlan víz, csatorna, villany közművekkel rendelkezik. Az ingatlan tégla falazatú, cserép fedésű épületben található. Az épületrész tetőfedése, küldő homlokzata és nyílászárói felújításra szorulnak. Belső helyiségekben padlóburkolat csak részben van. A teljes lakás felújításra szorul.

 

2.   Az ingatlan kikiáltási árát az Önkormányzat bruttó 7.900.000,- Ft összegben határozza meg.

 

3.   Az árverésre vonatkozó szabályok:

 

3.1.  Az árverés időpontja: 2024. július 17. (szerda), 10:00 óra

 

3.2.  Az árverés helyszíne: Az árverés helyszíne: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.)

 

3.3.  Árverező: kijelölt lebonyolító bizottság,

elnöke: Pollhammer Jenő,

tagjai: Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető

            Dr. Horváth Borbála vagyongazda

 

3.4.  Az árverésen az alábbi dokumentumok benyújtása, bemutatása szükséges: 

-      Az ajánlattevő azonosító adatai:

§  természetes személy esetén: név, lakcím, levelezési cím, születési hely, idő, anyja neve,

§  jogi személy esetén: név, székhely, képviselő neve, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám/törzsszám.

 

 

-      Az árverési előleg befizetéséről szóló hiteles banki igazolás vagy házipénztári befizetés esetén pénztárbizonylat. (az árverési előleg összege nettó 200 000 Ft, az árverésen kizárólag az vehet részt, akinek a nevére az árverési előleg befizetésre került).

-      Jogi személy ajánlattevő esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba/közokiratba foglalt átláthatósági nyilatkozat (Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az átláthatóságról szóló 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete alapján).

 

Nem vehet részt az árverésen, aki

-      az azonosításhoz szükséges dokumentumokat nem mutatja be,

-      az árverési előleg befizetéséről szóló hiteles banki igazolást nem mutatja be, vagy házipénztári befizetés igazoló pénztárbizonylattal nem rendelkezik

-      jogi személy ajánlattevő esetén nem rendelkezik a jelen pontban hivatkozott átláthatósági nyilatkozattal vagy nem felel meg az átláthatóság követelményeinek.

3.5.          A vételi ajánlatot a helyszínen kell megtenni a licitálás szabályainak megtartásával.

Az ajánlatokat az árverési előleg megfizetésének sorrendjében lehet megtenni.

Áremelés szabályai:

Alsó licitlépcső: 50.000,- Ft

Felső licitlépcső: 100.000,- Ft

 

A licitálásra a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései, különösen a licitálásra (árverésre) vonatkozó szabályok irányadók.

 

3.6.  Az árverésen résztvevőknek az ingatlan vonatkozásában az árverés időpontjáig nettó 200.000,- Ft árverési előleget kell befizetnie, mely történhet az árverés helyszínén készpénzes befizetéssel, vagy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737076-15367400-11170004 számú számlájára. A nyertes licitáló esetén az összeg foglalóként szolgál. A nem nyertes ajánlattevők javára az árverési előleg az árverést követő 5 munkanapon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.

3.7.  Az ajánlatkérő a licitálás eredményéhez képest megnevezi a második legmagasabb ajánlatot tevőt, aki ajánlatához a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan megállapított teljesítési határidő utolsó napjáig kötve van. A második legmagasabb ajánlattevő részére az ajánlati biztosíték fentiek szerint, ezen határidő letelte után jár vissza.

4.   Szerződéskötés:

A nyertes ajánlattevővel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az árverést követő 30 napon belül köt adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződés tervezetének elkészíttetéséről nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia. A szerződéskötéssel, valamint a tulajdonjog változással kapcsolatban felmerülő költségeket a nyertes ajánlattevő köteles viselni. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért az Önkormányzattal kötött szerződés a Magyar Állam elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának beérkezését követően vagy a nyilatkozat kiadására rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon lép hatályba az elővásárlási jog jogosultjával szemben.

Amennyiben a Magyar Állam élni kíván az elővásárlási jogával, úgy az Önkormányzattal kötött szerződés nem lép hatályba, a vevőnek a megfizetett árverési előleg kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

 

5.   Fizetési határidő:

Az ingatlan vételárát az elővásárlásra nyitva álló határidő leteltét vagy a nemleges nyilatkozat kézhezvételét követő naptól számított 45 napon belül, az adásvételi szerződésben is rögzítésre kerülő határidőn belül kell megfizetni. Nyertes ajánlattevő kérelmére, lehetőség van a vételár 6 hónapon belüli részletekben történő megfizetésére.

Vissza