2024.05.21 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázat a 3. számú háziorvosi körzet feladatellátására

A háziorvosi körzet területi leírása: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

 

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

 

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

 

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2095 fő (2022. december 31-i jegyzői adatszolgáltatás szerint)

 

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • érvényes működési nyilvántartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
 • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
 • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelő használatáról
 • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáról
 • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, gazdasági társaság tagjaként, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

 

Juttatások:

 • A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásairól szóló 43/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján biztosít támogatást.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladatellátáshoz szükséges és a feladatellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
 • Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

 

A pályázat elbírálása folyamatos.

 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 3. számú háziorvosi körzet ellátására

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.


 

Vissza