2023.06.04 Vasárnap
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi szabályairól és a talajterhelési díjról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata új, egységes rendelet alkotott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi szabályairól és a talajterhelési díjról, mely 2023. április 3-tól hatályos(Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023.(III.24.) önkormányzati rendelete). Ezzel egyidejűleg a korábbi két vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezésre került(talajterhelési díjról szóló 15/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet).

 

A rendelet főbb előírásai, rövid ismertetése:

 • Területi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területére.
 • Személyi hatálya kiterjed a közműcsatornával el nem látott, vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára(kibocsátóra), továbbá a közszolgáltatóra.

Szennyvízkezelésre vonatkozóan:

 • Műszaki problémás az az ingatlan, ahol
 • a) nem áll rendelkezésre a közműcsatorna és a gerincvezeték 150 m-en belül, vagy
 • b) gravitációsan nem érhető el (pincebekötések kivételével) a közműcsatorna, vagy
 • c) indokolatlanul magas a rákötés költsége (bruttó 1 000 000 Ft felett).

A közszolgáltató végzi el az ingatlanok besorolását műszaki problémás kategóriába.

 • A kibocsátó köteles az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet környezetkárosítás nélkül ideiglenesen zártan és vízzáróan kialakított tárolóban vagy tartályban ártalommentesen gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni, részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére a kibocsátó a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni. A közszolgáltatást az AQUA Kft. végzi. A kibocsátó a szippantás elvégeztetését megrendelheti írásban, szóban, telefonon, elektronikus úton, ettől számítva 3 munkanapon belül kell elvégezni a munkát közszolgáltatónak. Szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybevételére a kibocsátó.
 • A közszolgáltató a háztartási szennyvíz begyűjtésével/szippantásával egyidejűleg munkalapot állít ki a helyszínen, majd 15 napon belül megküldi a számlát a kibocsátó részére, aki köteles kiegyenlíteni azt. Lakossági, természetes személy esetén a díjtétel nem változott(hatósági áras), nem lakossági igénybevétel(közület) esetén viszont megnövekedett.
 • Közszolgáltatási díj költségéhez nyújtott támogatás: A műszaki problémás kategóriába tartozó, közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy kibocsátó támogatást kérhet a közszolgáltatási díj maximum 50%-ának megtérítésére az önkormányzattól. A támogatás igénybevételéhez a rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet szükséges benyújtani, melyet negyedévente bírál el az Önkormányzat illetékes bizottsága. A díjkedvezménnyel kapcsolatos ügyintézési és ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
 • A csatornahálózatra kötés támogatásának lehetősége továbbra is megmarad. A műszaki problémás ingatlan tulajdonosa az Önkormányzattól kérelmezheti a szennyvíz csatorna-hálózatra új bekötés kialakításának pénzbeli támogatását. A támogatás mértéke a bruttó 1 000 000 Ft feletti rákötési költségnél a bruttó 1 000 000 Ft fölé eső rész. A kérelmeket szintén az Önkormányzat illetékes bizottsága bírálja el negyedévente.

 

A támogatási formák lehetőséget adnak a közszolgáltatás igénybevételének ösztönzésére, a szabályok betartását segítik, ezáltal csökken a környezetterhelés, szennyezés.

 

Talajterhelési díj fizetése:

 • A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokban lényegi változás nem történt a korábbi rendelethez képest. Továbbra is azon kibocsátónak kell fizetni, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és környezetterhelő anyagot (szennyvizet) juttat a talajba, vagy a helyi vízgazdálkodási hatósági vagy vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.
 • A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani az éves vízfogyasztás alapján, a rendszeresített nyomtatványon bevallani és megfizetni az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31-ig Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata adóhatóságához. Az adóhatóság a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján ellenőrzi a bevallást.

A rendelet teljes tartalma megtekinthető az alábbi linken:

http://mosonmagyarovar.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/rendeletek.html

 

A támogatási kérelem adatlap elérhető papír alapon a Polgármesteri Hivatal portáján is. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési-és Fenntartási osztályán lehet Németh Andreánál az 577-822 telefonszámon.

Vissza