2019.05.24 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Álláshirdetés - Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola - gazdasági vezető

Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a
 
Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola
Gazdasági vezető (magasabb vezető) munkakörének ellátására.
 

A vezetői munkakör betöltése 5 év határozott időre közalkalmazotti jogviszonyra szóló kinevezéssel történik

A foglalkoztatás jellege:
-    teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:     
Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola
9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés szerint büntetlen előélet
 •  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat;
 • Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 131/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető
 • Elektronikus úton Dr. Makk Zoltán igazgató részére a info@moraiskola.hu  E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának várható határideje:
2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Vissza